FreshBlog

Typy spolupracovníků a jejich vedení

Pokaždé, když mám setkání se svými lidmi, uvědomuji si, kdo jsou a při osobních konzultacích s nimi mluvím „jejich vlastním jazykem“, aby mě slyšeli a vnímali bez problémů. Zjednodušeně je dělím do 4 pracovních typů.

Zobrazit celý článek

Typologie lidí podle zvířat

Používám již 12 let osobnostní typologii, kterou mě kdysi naučil kamarád a funguje mi. Je to 9 kategorií lidí, kteří jsou podle svého chování v extrémních situacích připodobněni k chování některých zvířat.

Jak zvládnout vzpouru v týmu?

Skoro každý poradce jednou začne počítat manažerům jejich rozdílovou provizi a položí si otázku, jestli nemá právo ji dostat on. Neexistuje správné řešení, jak na takovýto tlak ze strany poradce zareagovat, ale jedno je jisté. Když nezareagujete nijak, rozvrátí vám takový poradce firmu.

Naši autoři